Tom Daamen

Author profile
Tom is Associate Professor bij de leerstoel Urban Development Management aan de TU Delft en directeur van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling.

Het is mijn passie om studenten en professionals te helpen effectieve gebiedsontwikkelaars te worden. Ik doe dit door kennis en instrumenten aan te reiken die inclusieve, interdisciplinaire samenwerking (publiek-privaat-maatschappelijk) in steden stimuleert en haalbaar maakt. Mijn doel is om samen integrale, gebiedsgerichte oplossingen voor stedelijke opgaven mogelijk te maken.

Binnen de TU Delft (T.A.Daamen@tudelft) richt mijn onderzoek zich vooral op havensteden en op al wat nodig is om adaptieve "hybride" oeverzones te ontwikkelen (via PPSen, strategieën, instrumenten). Casuïstiek varieert van haven-stedelijke transformatie (werken naar wonen) tot de innovatie-gedreven, specialistische clusterontwikkeling (leren, werken én wonen) in grote (zee)havensteden en kleinere havens in het stedelijk achterland.

Op mijn persoonlijke website is meer info te vinden over mijn werk.