Columns

Blauw als basis

Blauw als basis

Je rijdt de stad uit en ziet blauw-wit-rode vlaggen, waar je ook komt. De boeren zijn boos. Er wordt vanuit Den Haag geroepen dat de veestapel gehalveerd moet worden. Boeren krijgen de schuld van de stikstofcrisis. ‘Dit kan niet waar zijn!’. Want, zij houden van het bedrijf dat ze van hun ouders overnamen. Zij houden van hun land, ze werken hard met hart voor hun werk. Dus zijn er ...
Op weg naar een wereld zonder geld

Op weg naar een wereld zonder geld

Er gaat een filmpje rond op Facebook. Een jong kind, van nog geen jaar, zit en iemand probeert haar een bril op het hoofd te zetten. Verzet natuurlijk, je wil helemaal geen ding op je hoofd. Maar het lukt en dan verandert onmiddellijk het gezicht van het kind. ‘Ooh!’. Totale verwondering. Blijkbaar had het kind slecht zicht en kon het nu – voor het eerst – goed zien. Verwondering. Dat zouden ...
Landbouw in de hoek

Landbouw in de hoek

Al decennia staat in mijn boekenkast de publicatie ‘De 12 maanden van het jaar’. Als ik mij goed herinner heb ik het zelfs sinds 1976, het jaar van eerste uitgave. Het is nog steeds verkrijgbaar, althans via Boekwinkeltjes.nl, bijna 30 exemplaren. De goedkoopste kost slechts € 1,50, wat suggereert dat we het hier eerder over een weggooi- dan een weggeefboek hebben. Natuur in de ramsj. Toch ...
Markerwaard Revisited

Markerwaard Revisited

Zullen de Kamerleden van JA21 niet hebben geweten dat er al ruim een eeuw geleden plannen zijn gemaakt om de Markerwaard in te polderen, om van de zee bruikbaar land te maken? Deze partij lanceerde het idee om dit stuk water in te polderen en voor de woningbouw te gebruiken. Dan is in één klap de woningcrisis opgelost. Misschien wisten ze niet dat ingenieur Lely al in 1891 had voorgesteld ...
Uit de koplampen stappen

Uit de koplampen stappen

Wij ervaren in Nederland de opeenstapeling van crises als iets wat we voor het eerst meemaken. Waarschijnlijk is dat ook het geval, voor de generaties van nu. De naoorlogse groei in ons land kenmerkte zich door eindeloos optimisme en het idee dat de samenleving maakbaar was. Wat we niet door hadden, is dat veel maakbaar is in een groeiscenario. Dat is nu voorgoed voorbij. Er zullen altijd ...
Deelscooters zijn een blijvertje

Deelscooters zijn een blijvertje

Deelscooters zijn succesvol. Ze worden veel en frequent gebruikt blijkt uit de evaluaties van gemeenten. Nou ja, delen? Het zijn natuurlijk huurscooters. Gemeenten ondersteunen de aanbieders met gratis openbare ruimte, propaganda, vergunningen, veel tijd van ambtenaren en geld onder het heilige motto dat deelmobiliteit goed is voor de leefbaarheid. En, wat krijgen de bewoners? Die krijgen ...
Amsterdamse planologie

Amsterdamse planologie

Lokaal en regionaal nieuws biedt vaak boeiende inzichten in fysieke veranderingen in de leefomgeving en wat dit oproept bij bewoners en andere belanghebbenden. Lang niet altijd zijn zij inhoudelijk tegen, maar is het probleem dat zij niet tijdig gehoord worden. Een paar voorbeelden. Wonend in Amsterdam Noord valt wekelijks in mijn brievenbus een van de weinige overgebleven lokale ...
Metamorfose: van XL naar hart van Woensel

Metamorfose: van XL naar hart van Woensel

De vraag rijst wat er als columnist aan relevante informatie over ons eigen land aan lezers van Rooilijn kan worden verstrekt na corona en nu met de oorlog in Oekraïne. Een kleine worsteling, eerlijk gezegd. Als optimist zoek ik dan graag naar iets wat hoop kan bieden en dit is niet altijd eenvoudig. Afgelopen week woonde ik een interessante lezing bij op een bijeenkomst van Architectuur ...
Floriade

Floriade

Nog vóór de koning uit bezocht ik de Floriade. Ik moest de paviljoens van DP6 en Overtreders W zien, want de architecten kwamen erover praten in de podcast van De Architect, die ik samen met hoofdredacteur Merel Pit maak. Thema van de Floriade is Growing Green Cities, dat van de podcastreeks is bio-based bouwen. Ook journalisten zijn behept met vooroordelen, en ik had het idee dat het ...
Een uitzichtloze relatie

Een uitzichtloze relatie

December vorig jaar kwam Deltacommissaris Peter Glas tot een nogal verontrustende conclusie voor wat betreft het zoeken naar plekken voor woningbouw. Een lang citaat uit het persbericht. Ik kan het immers niet beter zeggen. “Bij de keuze voor nieuwe locaties voor woningbouw wordt nog nauwelijks rekening gehouden met het bodem- en watersysteem en de gevolgen van klimaatverandering, vooral die ...