Columns

Heeft het Randstad-concept nog enig nut?

Heeft het Randstad-concept nog enig nut?

Werkend aan de afronding van een reader over de Randstad, samen met Vincent Nadin, kwam als vanzelf de vraag op of het Randstad concept vandaag de dag nog enig nut heeft? Bij buitenlandse collega’s is de Randstad behoorlijk bekend, deels door achtereenvolgende edities van The World Cities van Peter Hall en het werk van Andreas Faludi over de Nederlandse planning doctrine. De OECD droeg ook ...
Plek maken voor de verschillen

Plek maken voor de verschillen

Er zijn van die woorden waar je op een bepaald moment jeuk van krijgt. Niet omdat het niet een goed woord zou zijn, maar omdat het te pas en te onpas gebruikt wordt. Zo’n woord als duurzaamheid bijvoorbeeld wat is verworden tot een containerbegrip. Ik wil het nu over ‘inclusiviteit’ hebben. Er is geen politiek programma of woonvisie - landelijk of gemeentelijk - of er staat wel in dat we ...
Nieuwe nederigheid

Nieuwe nederigheid

Industrieterreinen, polders met vliegtuigen erboven (ja, toen nog wel), files en parkeerterreinen, zanderige bouwkavels waar nog maar een stapel stenen op ligt en hier een daar een winkelstraat met mensen. Drie jaar lang heeft fotograaf Theo Baart* zich verdiept in de metropoolregio rond de hoofdstad. Daar is een bijzonder boek uit voortgekomen, Groot-Amsterdam: Metropool in ontwikkeling. ...
Een minister van Ruimte?

Een minister van Ruimte?

Het College van (scheidend) Rijksadviseurs pleit voor een minister van Ruimte. Ha, dacht ik, weer een stapje terug naar het ministerie van VROM. Een soortgelijk pleidooi voor een minister van Wonen lag er al. Ik ben echter bang dat de geschiedenis zich niet zo gemakkelijk laat terugdraaien. Dat ministerie zou natuurlijk niet VROM heten, want al voor de opheffing daarvan veranderden de ...
Hedendaagse romantiek

Hedendaagse romantiek

Dagblad Trouw meldt op voorspraak van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Vereniging Natuurmonumenten dat in de afgelopen tijd nogal wat kasteelruïnes in het Nederlandse landschap als trouwlocatie zijn ontdekt. Ik zie de filmische scènes meteen voor me. Om de catering ter plaatse te laten functioneren zijn misschien wat voorzieningen nodig geweest. De romantische atmosfeer is ook ...
Kort door de bocht

Kort door de bocht

De maximale huurprijs voor een woning met een gereguleerde huur, in de volksmond 'sociale huurwoning' genoemd, bedraagt op dit moment 737 euro per maand. Dat is volgens het Nibud duurder dan de gemiddelde hypotheek. Mensen die een woning kopen, bouwen kapitaal op omdat ze geleidelijk eigenaar worden. De financiële positie van huurders wordt daarentegen steeds een beetje slechter, omdat de ...
Stadhubs vragen om regionale publiek-private samenwerking

Stadhubs vragen om regionale publiek-private samenwerking

De gemeentelijke autoluwe mobiliteitsplannen staan vol ambities om de logistiek in de binnensteden en woonwijken slim en schoon te maken; minder voertuigen, circulair, kleiner, veiliger en uitstootvrij. Als ik dan in de omgevingsvisies of bedrijvenstrategieën kijk dan constateer ik dat de gemeenten vervolgens geen ruimte maken voor stadslogistieke bedrijven; wonen eerst! Een van de G40 ...
Eigenaarschap

Eigenaarschap

Voorgaande jaren keek ik halsreikend uit naar de Dutch Design Week (DDW). Om zo - buiten mijn eigen werkgebied van de  ruimtelijke ontwikkeling - even te mogen ruiken, proeven, luisteren en kijken naar waar (jonge) designers mee bezig zijn. De raakvlakken tussen ruimtelijke ontwikkelingen en design worden met de jaren inniger en ik ga dan ook altijd vol goede moed, interessante ideeën en ...
Overleeft de stad het virus?

Overleeft de stad het virus?

Mensenkinderen, hoeveel crises kunnen we tegelijkertijd aan? Een pandemie met talloze zieken en doden en een instortende economie, met in Nederland een tweede semi-lockdown. De nu al turbulente verkiezingen in de VS. En dan is er al jaren de crisis op de woningmarkt. Om van de mondiale klimaatcrisis niet eens te spreken. Zucht. De eerste vraag is of de stedelingen het virus overleven: de ...
De juiste afstand

De juiste afstand

De afgelopen maanden moest ik vaak denken aan de uitspraak van de Italiaanse stedenbouwkundige Bernardo Secchi (1934-2014) dat stedenbouw de kunst is van het bepalen van de juiste afstand. Eigenlijk had ik het niet over corona willen hebben, maar dat was precies waarmee iedereen zich de afgelopen tijd bezighield. Of de stedenbouw daarbij behulpzaam was? Sommige stedenbouwkundigen kondigden ...