Columns

In Planologenland

In Planologenland

In 1978 bestond de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Amsterdam vijftig jaar. Ter gelegenheid daarvan werd het symposium 'Nieuwe Stad' georganiseerd waar toenmalig promovendus Hans van der Cammen verslag van deed in Rooilijn (11e jaargang, nummer 8). “De beginselen, die aan het nationale ruimtelijk beleid ten grondslag liggen, kunnen in grote lijnen positief worden gewaardeerd..... ...