Ruimte voor bedrijven

16 april 2021

Er moeten veel woningen worden bijgebouwd, er moet ruimte komen voor windmolens en zonnepanelen en we hebben ruimte nodig voor werken en ontspannen. Veel ruimte-opgaven komen samen op het kleine stukje Nederland. In het nieuwe rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte schetsen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de ruimtelijke opgaven en beleidsopties voor de aanpak ervan.

Het PBL rekent voor dat de behoefte aan bedrijventerreinen nog iets groeit tot 2030, vooral in de dienstensector. De onderzoekers stellen dat er na 2030 minder ruimte nodig is voor bedrijven. Het krimpende aantal banen in productie in het algemeen, en logistiek in het bijzonder, geeft daarvoor de doorslag. Dat zijn banen die je, anders dan in de dienstensector, niet ‘vanuit huis’ kan doen. Dat is verrassend.

Ik ben nieuwsgierig naar de onderbouwing van ‘minder ruimte’ voor bedrijven. Ik zie juist meer bedrijven die juist meer ruimte zoeken en juist dichterbij hun afnemers willen zijn met regionale hubs voor logistiek en lokale productie. Denk aan de cloud kitchens die de binnenstedelijke magen voeden. Kijk naar de prefab hubs voor bouwen met hout en voorinstalleren van warmtepompen. En, de grote distributiecentra die razendsnel de lokale winkels en consumenten omnichannel bedienen. Het is denkbaar dat binnen de behoefte aan bedrijventerreinen een verschuiving plaatsvindt van ruimte voor grootschalige traditionele industrie naar ruimte voor fijnmazige en flexibele logistiek. Het rapport zegt hier niks over, ook niet over de ‘ruimte’ die nodig is voor het realiseren van schone mobiliteit voor de energietransitie (denk aan laadinfrastructuur, stadslogistieke hubs en mobiliteitshubs).

De vraag die over blijft, is dat het dus nog steeds niet duidelijk is hoeveel ruimte er waar nodig is voor bedrijven. Wordt het daarom niet de hoogste tijd voor een goed onderzoek naar de ruimte die productie- en logistieke bedrijven in de toekomst nodig hebben en de eisen waaraan deze ruimte in mobiliteit, geluids- en milieuruimte, arbeidsmarkt en energievoorziening moet voldoen? Wie doet er mee?

Author profile
Walther is bedrijfseconoom en lector Citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam

Dr Walther Ploos van Amstel, HvA Faculteit Techniek is sinds september 2014 lector Citylogistiek aan Hogeschool van Amsterdam.
Hij was hoogleraar logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda en Den Helder van 2002 tot en met 2009. Hij was meer dan 25 jaar werkzaam als organisatie-adviseur op het gebied van logistiek, supply chain management en internationale distributie. Hij richt zich op logistieke procesinnovaties, samenwerking in logistieke ketens en netwerken, servicelogistiek, duurzame logistiek, ketenregie en zero emissie stadslogistiek.

Walther is lid van de stuurgroep van de Green Deal Logistiek in de Bouw en de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek en ambassadeur van de PraktijkProef Amsterdam (verkeersmanagement).

Author profile
Walther is bedrijfseconoom en lector Citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam

Dr Walther Ploos van Amstel, HvA Faculteit Techniek is sinds september 2014 lector Citylogistiek aan Hogeschool van Amsterdam.
Hij was hoogleraar logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda en Den Helder van 2002 tot en met 2009. Hij was meer dan 25 jaar werkzaam als organisatie-adviseur op het gebied van logistiek, supply chain management en internationale distributie. Hij richt zich op logistieke procesinnovaties, samenwerking in logistieke ketens en netwerken, servicelogistiek, duurzame logistiek, ketenregie en zero emissie stadslogistiek.

Walther is lid van de stuurgroep van de Green Deal Logistiek in de Bouw en de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek en ambassadeur van de PraktijkProef Amsterdam (verkeersmanagement).

Column gegevens:

16 april 2021

De tekst en tabellen in deze bijdrage zijn gepubliceerd onder een CC BY-NC-ND licentie. Voor hergebruik van foto’s en illustraties dient u contact op te nemen met Rooilijn.
Whatsapp

Reageer op deze column

0 reacties

Trackbacks/Pingbacks

  1. Omgevingsvisies: blijft er wel genoeg ruimte over voor bedrijven? - De Laatste Meter - […] Op Rooilijn schrijft Walther Ploos van Amstel over ruimte voor bedrijven en logistiek: […]

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.