Themareeks gezonde leefomgeving

Het stimuleren van een ‘gezonde leefomgeving’ is een belangrijk thema voor ministeries, provincies, gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties om gezondheidsverschillen terug te dringen. De woonomgeving heeft op verschillende manieren invloed op gezondheid, bijvoorbeeld door het bieden van voldoende beweegmogelijkheden of (on)gezond voedselaanbod, maar ook door blootstelling aan schadelijke invloeden van buitenaf, zoals luchtvervuiling en het stedelijk hitte-eiland effect.

Ondanks de toegenomen aandacht voor de ruimtelijke aspecten van gezondheid, bestaat er nog veel onduidelijkheid over de vraag welke inrichtingsmaatregelen het meest effectief zijn voor het verbeteren van gezondheidsuitkomsten. Wat is er bekend over de samenhang tussen ruimtelijke ordening en gezondheid? Op welke wijze kan ontwerp bijdragen aan een gezonde leefomgeving? En hoe is aandacht voor ruimtelijke gezondheidsverschillen momenteel verankerd in beleid en praktijk?

Met de lancering van de nieuwe themareeks ‘een gezonde leefomgeving’ nodigt Rooilijn zowel auteurs als gastredacteuren uit om mee te denken en schrijven over de koppeling tussen ruimtelijke ordening en gezondheid. Als auteur schrijft u een kort artikel (rond de 2.500 woorden) over de gezonde leefomgeving op basis van uw onderzoeksresultaten of ervaringen uit de praktijk. Als gastredacteur helpt u de hoofdredactie met het verzamelen van artikelen, columns en recensies op basis van uw sociale netwerk. Het doel is om in totaal tien artikelen te verzamelen. Deze tien artikelen leggen we naast elkaar om zodoende lijnen te ontdekken die ons meer inzicht geven in de antwoorden op bovenstaande vragen. In de maand juni publiceren we achter elkaar de verzamelde artikelen, beginnend met een inleiding op de themareeks en eindigend met een epiloog, dat een overkoepelende analyse en kritische reflectie geeft op de tien bijdragen.

Oproep: Doet u onderzoek naar de ruimtelijke aspecten van gezondheid en wilt u de (voorlopige) onderzoeksresultaten graag delen? Of werkt u in de praktijk aan een concrete casus of beleidsprogramma over de gezonde leefomgeving waar anderen van kunnen leren? Meld het ons, zodat wij u kunnen benaderen voor een bijdrage aan deze themareeks als auteur of gastredacteur. Stuur voor 12 maart een e-mail naar info@rooilijn.nl en wij nemen contact met u op.

Zoek