Distributive justice of housing in Amsterdam

1 maart 2020

Arend Jonkman (2019)

Distributive justice of housing in Amsterdam

UvA, Amsterdam
247 p.
ISBN 978-90-7886-231-4
gratis te downloaden op dare.uva.nl

Het bieden van betaalbare en passende huisvesting voor alle groepen huishoudens, zodanig dat de segregatie binnen de stad wordt beperkt, is een gedeelde doelstelling voor veel snelgroeiende steden. Deze ‘ongedeelde stad’ staat echter onder druk. In dit proefschrift staat de vraag centraal hoe de sociaalruimtelijke verdeling van de Amsterdamse woonruimte zich door de tijd heeft ontwikkeld. Daarbij wordt gekeken naar de inputfactoren (strategie, beleid, economie, demografie) en handelingsprocessen die vraag en aanbod samenbrengen. Het sociaalruimtelijke resultaat hiervan is vervolgens aan de hand van twee standaarden (priority en sufficiency) beoordeeld op verdelingsrechtvaardigheid. Uit de grondige studie blijkt onder andere dat er aanzienlijke meningsverschillen bestaan tussen actoren over de implementatie van de ‘ongedeelde stad’ en wat dit mag kosten. Daarnaast zijn deze aan verandering onderhevig door nieuwe marktomstandigheden en financiële beperkingen. Ook blijkt dat de veranderde wet- en regelgeving binnen de sociale huurvoorraad grote invloed heeft gehad op de toegang van middeninkomens tot de woningmarkt. Private woningaanbieders zijn niet – zoals werd gehoopt – in dit gat gesprongen. Ook toont het onderzoek aan dat strategieën, zoals huurprijsbeleid van corporaties, zeer beperkte effecten hebben op een rechtvaardigere verdeling van de woningvoorraad.

Author profile
Gerben is stadsgeograaf, doet onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte en schrijft regelmatig over stedelijke vraagstukken op zijn blog Stadslente / Urban Springtime.

Gerben doet onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte, waaronder de manier waarop kinderen deze gebruiken en ervaren. Dit doet hij bij het lectoraat 'Gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving' van De Haagse Hogeschool.

In het verleden was hij werkzaam als onderzoeker bij Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft), als adviseur bij KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing, als coördinator van Platform Stad en Wijk en als sociaal projectleider in de Haagse Schilderswijk, en als senior beleidsmedewerker en teamleider bij woningcorporatie Haag Wonen.

In zijn vrije tijd schrijft hij in diverse media en op zijn blog Stadslente over de relatie tussen de geplande en geleefde stad. Met daarbij speciale aandacht voor de manier waarop mensen de openbare ruimte gebruiken. Ook is hij redacteur bij Rooilijn waar hij meerdere jaren de rubrieken 'recensies en signalementen' en 'columns' coördineerde.

Author profile
Gerben is stadsgeograaf, doet onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte en schrijft regelmatig over stedelijke vraagstukken op zijn blog Stadslente / Urban Springtime.

Gerben doet onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte, waaronder de manier waarop kinderen deze gebruiken en ervaren. Dit doet hij bij het lectoraat 'Gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving' van De Haagse Hogeschool.

In het verleden was hij werkzaam als onderzoeker bij Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft), als adviseur bij KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing, als coördinator van Platform Stad en Wijk en als sociaal projectleider in de Haagse Schilderswijk, en als senior beleidsmedewerker en teamleider bij woningcorporatie Haag Wonen.

In zijn vrije tijd schrijft hij in diverse media en op zijn blog Stadslente over de relatie tussen de geplande en geleefde stad. Met daarbij speciale aandacht voor de manier waarop mensen de openbare ruimte gebruiken. Ook is hij redacteur bij Rooilijn waar hij meerdere jaren de rubrieken 'recensies en signalementen' en 'columns' coördineerde.

Signalement gegevens:
Auteur(s):Gerben Helleman

1 maart 2020

De tekst en tabellen in deze bijdrage zijn gepubliceerd onder een CC BY-NC-ND licentie. Voor hergebruik van foto’s en illustraties dient u contact op te nemen met Rooilijn.
Whatsapp

Reageer op deze publicatie

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.