Van plek naar gedeelde Wij~k

23 november 2021

Greet De Brauwere, Tine Vanthuyne, An Lescrauwaet & Jolijn De Haene (2020)

Van plek naar gedeelde Wij~k

Garant, Antwerpen
167 p.
ISBN 978-90-441-3752-1
€ 26,50

Hoe leven mensen (samen) in een verstedelijkte omgeving, op een duurzame, rechtvaardige en leefbare manier? En hoe kunnen we dit ondersteunen? Dat zijn de hoofdvragen die centraal staan bij eCO-CITY. Een samenwerkingsverband van onderzoekers binnen de hogeschool Gent die sociale, culturele en ruimtelijke inzichten samen wil brengen. Daarbij staat het burgerschap van de meest kwetsbare groepen voorop en wordt zo veel mogelijk samengewerkt met burgers, professionals, beleidsmakers en/of studenten (co-creatie). Daarbij werkt men aan de hand van vier onderzoekslijnen: Samenleven in diversiteit; Solidaire en rechtvaardige verstedelijking; Sociaal-ruimtelijke kwaliteit van stedelijke omgevingen; Stadscoalities en governance.

In het kader van de tweede onderzoekslijn verscheen vorig jaar het boek Van plek naar gedeelde Wij~k; stadsontwikkeling in dialoog met haar diverse bewoners. Het boek geeft inspiratie om conceptueel na te denken en actief aan de slag te gaan met (positief) samenleven in veranderende buurten. Buurten die veranderen door ruimtelijke ingrepen en daarbij het sociale en culturele leven in de stad en het samenleven van mensen beïnvloeden. Stadsontwikkelingen brengen immers vaak een instroom van grote groepen nieuwe bewoners. Die komen met hun eigen netwerk, sociale en culturele praktijken en symbolen die mogelijk sterk verschillen van de bestaande praktijken en netwerken in de wijk.

De publicatie is een beschrijving van het proces en de ervaringen van de onderzoeksgroep in de Gentse wijk Rabot, een stadsdeel dat historisch met veel armoede kampt. Met het wijkontwikkelingsproject De Tondelier worden nu ook veel middenklassers naar de wijk aangetrokken. De uitdaging daarbij is ervoor te zorgen dat er geen twee aparte werelden ontstaan, maar juist een sociale mix. Naast deze ervaringen worden vooral ook diverse onderzoeksmethoden aangereikt om tot een goede (sociale) wijkanalyse te komen. De auteurs, allen verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van de Hogeschool Gent, starten met een contextanalyse. Daarbij worden onder andere statistieken, kaartmateriaal en lokale kranten bekeken en wordt de wijk al wandelend verkend. Vervolgens is men in gesprek gegaan met diverse organisaties, sleutelfiguren en bewoners onder andere door wandelingen in de wijk te maken met gevestigde en nieuwe bewoners en door publieksmomenten te organiseren. In het boek worden deze methodieken uitvoerig beschreven met tal van tips en concrete acties om er zelf mee aan de slag te kunnen gaan.

Op basis van deze ervaringen en andere praktijkvoorbeelden komt men uiteindelijk tot acht aanbevelingen voor het ‘begeleiden’ van dit soort wijkveranderingsprocessen, die in het boek verder worden uitgewerkt:

  • Gebruik meer dan woorden
  • Praten door te doen
  • Kleine successen plannen en vieren
  • Gedeeld project: alle betrokkenen bij het ‘probleem’ zijn ook betrokkenen bij de ‘oplossing’
  • Tijdelijkheid als motor
  • Ontmoeting is meer dan wolligheid
  • Continuïteit: een dans tussen Stad en stad, betaalde krachten en bewoners
  • Durf eens buiten de lijntje te kleuren

Door de praktische invalshoek en bruikbare tips is dit een interessant handboek voor beleidsmakers en uitvoerders die werken op het snijvlak van de gebouwde omgeving, ruimtelijke ordening en samenlevingsopbouw. En voor onderzoekers die zich bezighouden met ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken op wijkniveau.

Author profile
Gerben is stadsgeograaf, doet onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte en schrijft regelmatig over stedelijke vraagstukken op zijn blog Stadslente / Urban Springtime.

Gerben doet onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte, waaronder de manier waarop kinderen deze gebruiken en ervaren. Dit doet hij bij het lectoraat 'Gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving' van De Haagse Hogeschool.

In het verleden was hij werkzaam als onderzoeker bij Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft), als adviseur bij KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing, als coördinator van Platform Stad en Wijk en als sociaal projectleider in de Haagse Schilderswijk, en als senior beleidsmedewerker en teamleider bij woningcorporatie Haag Wonen.

In zijn vrije tijd schrijft hij in diverse media en op zijn blog Stadslente over de relatie tussen de geplande en geleefde stad. Met daarbij speciale aandacht voor de manier waarop mensen de openbare ruimte gebruiken. Ook is hij redacteur bij Rooilijn waar hij meerdere jaren de rubrieken 'recensies en signalementen' en 'columns' coördineerde.

Author profile
Gerben is stadsgeograaf, doet onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte en schrijft regelmatig over stedelijke vraagstukken op zijn blog Stadslente / Urban Springtime.

Gerben doet onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte, waaronder de manier waarop kinderen deze gebruiken en ervaren. Dit doet hij bij het lectoraat 'Gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving' van De Haagse Hogeschool.

In het verleden was hij werkzaam als onderzoeker bij Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft), als adviseur bij KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing, als coördinator van Platform Stad en Wijk en als sociaal projectleider in de Haagse Schilderswijk, en als senior beleidsmedewerker en teamleider bij woningcorporatie Haag Wonen.

In zijn vrije tijd schrijft hij in diverse media en op zijn blog Stadslente over de relatie tussen de geplande en geleefde stad. Met daarbij speciale aandacht voor de manier waarop mensen de openbare ruimte gebruiken. Ook is hij redacteur bij Rooilijn waar hij meerdere jaren de rubrieken 'recensies en signalementen' en 'columns' coördineerde.

Signalement gegevens:
Auteur(s):Gerben Helleman
Jaargang 54 /

23 november 2021

De tekst en tabellen in deze bijdrage zijn gepubliceerd onder een CC BY-NC-ND licentie. Voor hergebruik van foto’s en illustraties dient u contact op te nemen met Rooilijn.
Whatsapp

Reageer op deze publicatie

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.