Gezamenlijk huisvesten studenten en vluchtelingen biedt meer dan alleen onderdak

1 februari 2016

Stelling door Pim Koot

Hoewel er nu nog geen ervaring is met het gemengd huisvesten van studenten en vluchtelingen op grote schaal, is er wel ervaring op kleinere schaal met de combinatie van studenten en kwetsbare jongeren, waaronder vluchtelingen. En die ervaring is uitstekend.

De laatste jaren zijn er veel voorbeelden van huisvesting waar allerlei soorten jongeren door elkaar wonen: studerende, werkende en werkloze jongeren, jongeren die uitstromen uit de zorg en sinds kort ook jonge vluchtelingen. Het succes van zulke huisvesting wordt juist bepaald door het mengen van de meer kwetsbare jongeren met ´normale´ jongeren.

Jonge mensen die uit een miserabele situatie komen, zoals vluchtelingen, krijgen hierdoor de kans om een nieuw leven te beginnen in een stimulerende omgeving, namelijk door de alledaagse omgang met leeftijdsgenoten die bezig zijn met studie en werk een toekomst op te bouwen. En die kans grijpen ze met beide handen aan. Binnen een tijdsbestek van maanden hebben kwetsbare jongeren een nieuw sociaal netwerk opgebouwd en starten een studie of vinden een baan.

Gecombineerde huisvesting met vluchtelingen biedt studenten ook voordelen en mogelijkheden. Zo leren zij met mensen omgaan met een andere achtergrond en verruimen daarmee hun blik op de wereld. Vooroordelen maken plaats voor waardevolle mensenkennis en levenservaring. Onder veel studenten leeft bovendien een sterke behoefte iets te doen aan de vluchtelingenproblematiek. Gezamenlijke huisvestingsprojecten bieden bij uitstek de gelegenheid de daad bij die gedachte te voegen op een vanzelfsprekende en doeltreffende manier. Door samen te wonen en te leven bieden studenten hun gevluchte leeftijdsgenoten een prettige omgeving, waarin zij zich gewaardeerd en gesteund weten; een omgeving waarin zij zich steeds minder vluchteling voelen.

Een jonge Syriër die sinds enige maanden in een project van Socius woont, vertelde dat hij het goed kan vinden met zijn huisgenoten. Hij kookt graag voor ze en gaan elke donderdagavond uit in de Tivoli. Daaruit blijkt dat integratie niet abstract en ingewikkeld hoeft te zijn. Het is makkelijk raakvlakken te vinden als je jong bent: samen koken en eten, gezelligheid, uitgaan, sport, films en muziek.

Jonge mensen zijn van nature nieuwsgierig, maken makkelijk contacten en leren snel van elkaar. Dit leidt ertoe dat met gemengde huisvesting jonge vluchtelingen razendsnel worden opgenomen in de Nederlandse samenleving en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. De grootste meerwaarde is daarom een natuurlijke en snelle integratie, waarbij ook de student kennis opdoet van andere culturen.

De voordelen die zo´n snelle en natuurlijke integratie vervolgens oplevert zijn teveel om op te noemen, voor zover ze al te overzien zijn. In ieder geval werkt het als een olievlek: de geïntegreerde vluchtelingen kunnen volgende groepen vluchtelingen weer helpen integreren, bij uitstek in gecombineerde woonprojecten. Daarmee zou gemengde huisvesting van studenten en vluchtelingen wel eens een belangrijk antwoord kunnen bieden op het huidige vluchtelingenvraagstuk.

Author profile
Pim is commercieel directeur bij Socius Wonen en werkt aan nieuwe huisvestingsconcepten waarbij studenten en jonge vluchtelingen samenwonen bij
Author profile
Xandra was voorzitter van de ASVA Studentenunie en werkt nu als trainee
Xandra Hoek reageert

De druk op de Amsterdamse woningmarkt is al tijden groot. Ook voor studenten is er nog altijd een tekort aan betaalbare woonruimte. Op dit moment legt de toestroom van vluchtelingen naar Europa extra druk op de woningmarkt. Creatieve oplossingen voor dit probleem zijn daarom noodzakelijk.

Studenten staan over het algemeen open voor nieuwe ideeën en opvattingen en zijn daarom een voor de hand liggende groep om met integratieprojecten te experimenteren.

Het gezamenlijk huisvesten van studenten en vluchtelingen kan zeker meer betekenen dan onderdak alleen, maar vraagt dan ook meer dan alleen een woning.

Eerdere experimenten waarbij studenten met kwetsbare groepen, zoals ouderen, woonden sloegen aan, maar gingen niet altijd goed. Eerder dit jaar verscheen beheermaatschappij Camelot bijvoorbeeld in het nieuws met het bericht dat zij studenten die samenwonen met ouderen verplichtten tot nachtdiensten. Een belangrijke voorwaarde voor projecten waar studenten met kwetsbare groepen gehuisvest worden is dat er geen misbruik van de flexibiliteit van studenten wordt gemaakt. Zeker in huisvestingsprojecten met studenten en vluchtelingen moet duidelijk zijn waar de verantwoordelijkheid van de student stopt en die van een professionele zorgverlener begint. We mogen namelijk niet voorbij gaan aan de sociale en mentale stress die vluchtelingen ondervinden of hebben ondervonden. Voor velen is de overtocht naar Europa zeer traumatisch geweest. Zorgverleners zijn hier nodig ter ondersteuning van zowel de vluchtelingen als de studenten. Studenten kunnen op hun beurt vluchtelingen ondersteunen bij het leren van de taal en ze kennis laten maken met de stad en cultuur. Ook kunnen zij samenwerken in het organiseren van sociale activiteiten voor bewoners en de buurt. Om deze sociale cohesie te creëren is het van belang dat de studenten in deze projecten een intrinsieke motivatie hebben om kwetsbare groepen te ondersteunen.

We moeten ons realiseren dat de woonwensen en –behoeften van studenten en vluchtelingen enorm uiteenlopen. Vluchtelingen beslaan namelijk een brede groep bestaande uit gezinnen, kinderen, ouderen, jongeren en studenten met tal van verschillende achtergronden. Hier moet bij de huisvesting rekening mee worden gehouden. Een student heeft een hele andere woonwens en leefstijl dan een gezin, waardoor aparte huisvesting juist passend is. In dat geval is het echter de vraag in hoeverre studenten en vluchtelingen dan nog met elkaar zullen mengen.

Een concreet voorbeeld van een project waar studenten en vluchtelingen zullen samenwonen en waar integratie centraal zal staat, is het ‘Riekerhof’-project van woningcorporatie De Key in Amsterdam. Mits er voldoende rekening wordt gehouden met de persoonlijk situatie en woonbehoeften van zowel studenten als vluchtelingen kan dit experiment veel opleveren. Ook moeten er voldoende faciliteiten aanwezig zijn die de interactie bevorderen. Denk hierbij aan gemeenschappelijke ruimtes en gezamenlijke activiteiten. Als er op deze manier wordt nagedacht over het huisvesten van studenten en vluchtelingen dan kunnen dergelijke huisvestingsprojecten meer bieden dan alleen onderdak.

Author profile
Pim is commercieel directeur bij Socius Wonen en werkt aan nieuwe huisvestingsconcepten waarbij studenten en jonge vluchtelingen samenwonen bij
Author profile
Xandra was voorzitter van de ASVA Studentenunie en werkt nu als trainee

Stelling gegevens:

1 februari 2016

De tekst en tabellen in deze bijdrage zijn gepubliceerd onder een CC BY-NC-ND licentie. Voor hergebruik van foto’s en illustraties dient u contact op te nemen met Rooilijn.
Whatsapp

Reageer op deze stelling

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.