Studentenhuisvesting

De universitaire campus; ruimtelijke transformaties van de Nederlandse universiteit sedert 1945

Dit boek, deel vijftien in de serie Universiteit & Samenleving van uitgeverij Verloren, komt voort uit een congres dat op 29 en 30 november 2018 gehouden werd. Als schrijver van de gids Wandelen naar de campus werd ik daarvoor uitgenodigd. ...

Van kot naar campus

De universiteitscampussen in Nederland zijn aan het veranderen. De eerste op Amerikaanse leest geschoeide campus in Twente uit 1964 heeft inmiddels gezelschap gekregen van talloze andere campussen. Met het bouwen van studentenwoningen op de ...

Gezamenlijk huisvesten studenten en vluchtelingen biedt meer dan alleen onderdak

Hoewel er nu nog geen ervaring is met het gemengd huisvesten van studenten en vluchtelingen op grote schaal, is er wel ervaring op kleinere schaal met de combinatie van studenten en kwetsbare jongeren, waaronder vluchtelingen. En die ervaring ...

Zoek