Woonfuncties

Klein wonen in Nederland

Klein wonen staat in de belangstelling. De gedachte is dat wonen op minder vierkante meters huisvesting efficiënter, en daarmee betaalbaarder en duurzamer, kan maken. Bovendien zou de bouw van meer kleinere woningen passen bij de vraag van de ...

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in de stad: kies voor transformeren in plaats van creëren

De nieuwbouw op de zelfbouwkavels in de stad vliegt momenteel de grond uit. Ga maar kijken op het Zeeburgereiland, Amstelkwartier, de Buiksloterham of de Houthavens in Amsterdam. Fijn voor de bouwers/bewoners en goed voor de stad. Toch is het ...

Zoek