Over Rooilijn

Rooilijn is hét platform voor kennisuitwisseling en debat in de ruimtelijke ordening. Rooilijn is een uitgave van de Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam maar heeft een onafhankelijke redactie die grotendeels los staat van deze afdeling.

Rooilijn hanteert een breed planologisch perspectief en zodoende is er ruimte voor bijdragen vanuit aangrenzende disciplines zoals geografie, demografie, stedenbouw, architectuur en sociologie. Het brede spectrum van de gebouwde omgeving komt zo aan bod met maatschappelijke onderwerpen zoals wonen, duurzaamheid, cultureel erfgoed en mobiliteit. Doelgroepen van Rooilijn zijn gemeenten, adviesbureaus, overheidsinstanties, onderzoekers, onderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden.

Rooilijn heeft meer dan vijftig jaar bestaan als tijdschrift. Op 1 september 2020 heeft Rooilijn de overstap gemaakt van papier naar digitaal en zijn we volledig online te raadplegen. Dat heeft als voordeel dat we zo sneller kunnen inspelen op de actualiteit en de wens van auteurs om volledig open source te zijn. Daarnaast bereiken we op deze manier een groter lezerspubliek en kunnen lezers ook makkelijker reageren op de voorgeschotelde inzichten en discussiepunten.

De nieuwe website heeft de look-and-feel van het tijdschrift met daarin de welbekende rubrieken: artikelen, stellingen, recensies & signalementen en columns. Daarnaast houden we ook online vast aan de koppeling tussen wetenschap, beleid en praktijk. Ook koesteren we de diversiteit van auteurs: van student tot beleidsambtenaar en hoogleraar. En we blijven onze kwaliteitsstandaard bewaken. We werken met peer reviewed artikelen: een deskundige redactie beoordeelt en becommentarieert de opzet en concept versies van auteurs. Op deze manier werken we gezamenlijk aan kennisontwikkeling en maken we Nederland een stukje mooier.

Rooilijn nodigt onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, strategen, wetenschappers en studenten van harte uit om een bijdrage te schrijven! Kijk op de pagina ‘Schrijf mee!‘ voor meer informatie.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg ons dan via LinkedIn, Twitter en onze nieuwsbrief. Wel zo handig!