Visie

Geschiedenis
Rooilijn werd in 1967 in het leven geroepen als het mededelingenblad van de toenmalige vakgroep Planologie van de Universiteit van Amsterdam. In de loop der jaren ontwikkelde Rooilijn zich tot een tijdschrift voor de publicatie van vooral Nederlandstalige en af en toe ook Engelstalige artikelen over ruimtelijke ordening. In 2020 kwam Rooilijn voor het laatst als gedrukt blad uit en is het verder gegaan als digitaal platform voor een gefundeerd debat in de ruimtelijke ordening en gebouwde omgeving. Dat heeft als voordeel dat sneller kan worden ingespeeld op de actualiteit en op de wens van auteurs om volledig open source te zijn. Daarnaast wordt op deze manier een groter en breder lezerspubliek bereikt en kunnen lezers ook makkelijker reageren op de voorgeschotelde inzichten en discussiepunten.

Doelstelling
Het doel van Rooilijn is om op het terrein van de gebouwde omgeving een brug te slaan tussen wetenschap en beleid. Rooilijn hanteert een brede definitie van dit terrein. Bijdragen uit de disciplines van geografie en planologie komen in aanmerking, maar ook uit aanverwante vakgebieden, zoals demografie, sociologie, stedenbouw, architectuur en ruimtelijke economie. Voorop staat dat artikelen inhaken op actuele ruimtelijke (beleids-)vraagstukken, zoals wonen, stedelijke vernieuwing, krimp, mobiliteit, natuur en duurzaamheid. Artikelen kunnen gericht zijn op ruimtelijke onderwerpen in Nederland, maar ook op andere landen.

Rooilijn leent zich voor zowel het genereren van wetenschappelijke kennis als het verspreiden van kennis uit de beleidspraktijk. Rooilijn probeert daarbij om een brug te slaan tussen wetenschap, beleid en de praktijk. Telkens proberen we de relatie tussen die werelden te leggen en ook te problematiseren: hoe kunnen we praktijkproblemen en oplossingen analyseren? Welke praktijkrelevantie hebben academische studies? Welke nieuwe ideeën spelen in de vakwereld? Wat kan het kleine Nederland leren van voorbeelden elders? Het doel van Rooilijn is om hier goed leesbare en goed onderbouwde stukken over te publiceren die het vakgebied verder helpen. Een kritische redactie beoordeeld alle teksten en helpt auteurs de boodschap helder over te brengen.

Artikelen worden gepubliceerd onder een CC-BY-NC-ND licentie en mogen dus in zijn geheel worden overgenomen voor niet-commerciële doeleinden, zoals onderwijs of door andere niet-commerciële websites mits voorzien van een goede bronvermelding (auteur(s) en verwijzing naar Rooilijn). Het doel hiervan is onze artikelen waar veel werk in zit van onbezoldigde auteurs en redacteuren zo breed mogelijk te verspreiden.

Auteurs
Iedereen die met dit brede vakgebied te maken heeft, kan in Rooilijn publiceren. De redactie streeft naar een variatie aan auteurs: het artikel van een hoogleraar verschijnt naast dat van een student en de bijdrage van een topadviseur verschijnt naast die van een beginnend beleidsmedewerker. Deze spreiding bevordert – in onze optiek – een levendige discussie in het vakgebied. Ook interesse om een bijdrage te schrijven? Stuur dan een opzet van je artikel van maximaal 1 A4-tje naar info@rooilijn.nl. De redactie neemt dan contact met je op.