Is de Omgevingswet de katalysator van ontwerpen met de ondergrond?
Integraal ontwerpen door routines en verbeeldingskracht
Ruimtelijke scenario’s voor de Twentse ondergrond
Stad voor steeds minder mensen toegankelijk
3D-ordening: lessen uit de praktijk

3D-ordening: lessen uit de praktijk

Is de Omgevingswet de katalysator van ontwerpen met de ondergrond?
Integraal ontwerpen door routines en verbeeldingskracht
Ruimtelijke scenario’s voor de Twentse ondergrond
Stad voor steeds minder mensen toegankelijk
3D-ordening: lessen uit de praktijk

3D-ordening: lessen uit de praktijk

Welkom op de nieuwe website van Rooilijn

Een open en toegankelijk digitaal platform voor kennisuitwisseling en debat over de ruimtelijke ordening en de gebouwde omgeving. Dynamisch, deelbaar en doorzoekbaar. Met onze welbekende rubrieken, met een diversiteit aan auteurs en met bewaking van onze kwaliteitsstandaard gaan we volledig online verder. Veel kijk- en leesplezier!

Schrijf mee!

Rooilijn is er voor en door professionals uit de vakwereld. We nodigen je dan ook van harte uit om een bijdrage te leveren!