Hittebestendig ontwerpen
Loodgenoten: sociale verbinding in Amsterdam-Noord
Ondergrondemancipatie in ruimtelijke planning: een agenda
Spanning tussen wettelijk kader en acceptatie van ondergrondse energieopslag
Is de Omgevingswet de katalysator van ontwerpen met de ondergrond?
Hittebestendig ontwerpen
Loodgenoten: sociale verbinding in Amsterdam-Noord
Ondergrondemancipatie in ruimtelijke planning: een agenda
Spanning tussen wettelijk kader en acceptatie van ondergrondse energieopslag
Is de Omgevingswet de katalysator van ontwerpen met de ondergrond?

Welkom op de nieuwe website van Rooilijn

Een open en toegankelijk digitaal platform voor kennisuitwisseling en debat over de ruimtelijke ordening en de gebouwde omgeving. Dynamisch, deelbaar en doorzoekbaar. Met onze welbekende rubrieken, met een diversiteit aan auteurs en met bewaking van onze kwaliteitsstandaard gaan we volledig online verder. Veel kijk- en leesplezier!

Schrijf mee!

Rooilijn is er voor en door professionals uit de vakwereld. We nodigen je dan ook van harte uit om een bijdrage te leveren!