Artikelen

Hete Hangijzers: vraagstukken rondom hitteproblematiek

Hete Hangijzers: vraagstukken rondom hitteproblematiek

Hitte in de stad vormt een steeds belangrijker onderwerp in het licht van klimaatverandering en de toenemende verdichting van steden. Sommige aspecten hebben veel aandacht gekregen, anderen zijn blijven liggen. Het Hittesymposium, georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam in juni 2023, heeft geleid tot een belangrijk overzicht van hete hangijzers: de hittevraagstukken die aandacht vereisen. Sinds 1911 zijn in Nederland dertig hittegolven geregistreerd, waarvan vijftien in de afgelopen twintig jaar hebben plaatsgevonden. Het KNMI waarschuwt dat hittegolven langer duren en heter ...
Gezonde leefomgeving: inleiding op een themareeks

Gezonde leefomgeving: inleiding op een themareeks

Al geruime tijd wordt geprobeerd om gezondheid te verbeteren via de inrichting van de leefomgeving. De leefomgeving heeft op verschillende manieren invloed op gezondheid. Denk hierbij aan omgevingsfactoren als luchtvervuiling, het stedelijk hitte-eiland effect, wandel- en fietsinfrastructuur, ontmoetingsplekken, groenstructuren en het voedselaanbod. De rijksoverheid stimuleert lokale overheden, woningcorporaties, gezondheidsinstellingen en private partijen om invulling te geven aan gezonde en leefbare buurten. Ondanks de toegenomen aandacht voor de ruimtelijke aspecten van gezondheid, ...
Klein wonen in Nederland

Klein wonen in Nederland

Klein wonen staat in de belangstelling. De gedachte is dat wonen op minder vierkante meters huisvesting efficiënter, en daarmee betaalbaarder en duurzamer, kan maken. Bovendien zou de bouw van meer kleinere woningen passen bij de vraag van de toenemende aantallen één- en tweepersoonshuishoudens in ons land. Maar hoe ziet de voorraad kleine woningen (50m2 of kleiner) er in ons land eigenlijk uit en wie maken er gebruik van? En hoe zorgen we voor kleine woningen waar mensen naar tevredenheid wonen? Het groeiende tekort aan betaalbare huisvesting en de toenemende druk op de leefomgeving ...
Opkomst van zorgcoöperaties: noodzaak of veranderende burgervoorkeuren?

Opkomst van zorgcoöperaties: noodzaak of veranderende burgervoorkeuren?

Nederland prijst zichzelf gelukkig met een van de beste zorgsystemen ter wereld. Deze trots gaat echter gepaard met een keerzijde. Al geruime tijd staat het zorgstelsel voor grote uitdagingen. Denk aan toenemende personeelstekorten, hoge werkdruk, ziekteverzuim onder personeel, lange wachttijden, buitensporige bureaucratie en toenemende kosten. Deze uitdagingen worden nog eens versterkt door de vergrijzing. In diverse rapporten en reportages wordt gesteld dat we in Nederland afstevenen op een ‘zorginfarct’. Is de opkomst van zorgcoöperaties een reactie op deze ontwikkelingen of hebben we ...
Een gebouw als stad – mét buurten

Een gebouw als stad – mét buurten

Wat geeft een gebouw, met meerdere woningen of bedrijven, de kwaliteiten van een buurt?  Fitnessruimtes of koffiebarretjes alleen voldoen niet, die zijn niet voor iedereen aantrekkelijk. Wandelgangen voor terloopse ontmoeting misschien wel. Als die door een diverse groep mensen worden gebruikt hebben ze, naast een functionele, ook een maatschappelijke functie. Aan de hand van woon- en onderwijsgebouwen wordt in dit artikel verkend welke ontwerpmiddelen voorhanden zijn om dit te realiseren. De verticale stad Of het nu woon-, kantoor- of onderwijsgebouwen zijn, als gebouwen groot genoeg ...
Van Zij(n) naar Wij(k) – Samen leren als gebiedsgerichte aanpak

Van Zij(n) naar Wij(k) – Samen leren als gebiedsgerichte aanpak

De energietransitie heeft invloed op iedereen, waarbij we anders zullen gaan wonen, werken en produceren. Het is een collectieve en transformatieve opgave waar veel verschillende stakeholders bij betrokken zijn. Om de energietransitie te laten slagen, is draagvlak nodig. Om deze reden kiezen steeds meer gemeenten voor een wijkgerichte aanpak. Een wijkgerichte aanpak komt tegemoet aan de wens van lokale bewoners om (ruimtelijk) beleid mede vorm te geven. Wanneer dit lukt, neemt het vertrouwen in de overheid toe. Gebiedsgericht werken aan de energietransitie is niet alleen een ...
Hitteadaptatie via gebouw, gebied én gezondheid

Hitteadaptatie via gebouw, gebied én gezondheid

Bijna de helft van de Nederlanders vindt matig of slecht verkoeling in hun woning, tuin of buurt. De armste wijken blijken de warmste wijken, levensloopbestendige woningen zijn niet beter bestand tegen hitte dan andere woningen en ook in niet-verstedelijkte gebieden is er veel hittestress. Dat zijn enkele opvallende uitkomsten van een omvangrijk GGD-onderzoek naar de beleving van hitte in en om de woning. Om hittestress en gezondheidsschade door hitte te voorkomen moeten we maatregelen binnen de domeinen gezondheid, gebouw en gebied gaan combineren.  Hitte in de gebouwde omgeving is al ...
Waarde met erfgoed in de ruimtelijke ontwikkeling

Waarde met erfgoed in de ruimtelijke ontwikkeling

“Erfgoed, of cultureel erfgoed, is datgene wat men van de voorouders erft. Het is de nalatenschap van het verleden, waarmee we leven in het heden. Cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit van een samenleving. Veel mensen waarderen het erfgoed in hun (directe) omgeving en de maatschappij geeft het graag door aan toekomstige generaties.” Dit is wat we schreven in het inleidende artikel van deze reeks. Aansluitend hebben verschillende auteurs hierover hun licht laten schijnen, in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. In dit afsluitende artikel staan we stil bij datgene wat ...
Provincie Noord-Holland enthousiasmeert gemeenten en bewoners voor archeologie

Provincie Noord-Holland enthousiasmeert gemeenten en bewoners voor archeologie

Archeologie kan mensen verbinden. Kennis van historische waarden zorgt voor betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving. Provincies kunnen hun taken op het gebied van archeologie op verschillende manieren uitvoeren. Provincie Noord-Holland zet vol in op informeren en inspireren van gemeenten en enthousiasmeren van álle inwoners. Het Steunpunt Monumenten & Archeologie en Archeologiemuseum Huis van Hilde spelen hierbij een centrale rol. Belangrijke vraag daarbij is wanneer archeologie écht toegankelijk is voor het publiek. De belangrijkste verantwoordelijkheden voor het verankeren ...
Hoe de platformeconomie de publieke ruimten infiltreert

Hoe de platformeconomie de publieke ruimten infiltreert

Commercieel gebruik van de publieke ruimte leidt tot semi-publieke ruimte, denk aan straatmarkten en winkelstraten. Waardevolle plekken in de stad die van betekenis zijn voor de stedelijke dynamiek. Zo laat Arnold Reijndorp in zijn column zien dat een groentekraam op de hoek van de straat bijdraagt aan een vitale gemeenschap. Maar wat dragen flitsbezorgers en dark stores bij aan wijken en buurten? Deze snelle bezorgkoeriers hebben niet alleen impact op onze consumptiegewoonten maar ook op de publieke ruimte. Naast de discussie over deze ontwikkelingen is ook een daadkrachtiger bestuur en ...