Artikelen

Synergie creëren in ruimtelijke PPS-projecten

Synergie creëren in ruimtelijke PPS-projecten

Publiek-private samenwerkingen kunnen synergie opleveren ten opzichte van traditionele samenwerkingen. Ze bieden bijvoorbeeld ruimte voor het creëren van efficiëntere oplossingen en een integrale aanpak van verschillende ruimtelijke functies. Het lukt echter niet in elk PPS-project om synergie te bewerkstelligen. Dit artikel analyseert, op basis van een survey onder 144 respondenten die betrokken zijn bij Nederlandse PPS-projecten, in hoeverre kenmerken van het contract, vertrouwen en management het bereiken van synergie bevorderen. Publiek-private samenwerking (PPS) kan in Nederland ...
Publiek-private samenwerking bij warmtenetten

Publiek-private samenwerking bij warmtenetten

Een efficiëntere benutting van warmte wordt als een kansrijke optie gezien in de overgang naar een duurzame energiehuishouding. Bestuurders onderzoeken de mogelijkheden om lokale warmteprojecten te verbinden met zogenaamde regionale warmtenetten. Regionale netten zouden gestalte kunnen krijgen door publiek-private samenwerking. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Partijen hebben uiteenlopende belangen en probleempercepties en staan verschillende oplossingsrichtingen voor. De vraag is hoe de samenwerking tussen hen moet worden georganiseerd om regionale warmtenetten te ...
PPS in infrastructuurplanning: een systeemperspectief

PPS in infrastructuurplanning: een systeemperspectief

In de praktijk van infrastructuurplanning gaat publiek-private samenwerking vooral over projecten. Deze projecten zijn echter altijd onderdeel van een groter systeem van relaties tussen (publieke) infrastructuurmanagers en de markt. Een focus op enkel de projectrelatie geeft een beperkt perspectief op publiekprivate samenwerking, met als risico dat mogelijke meerwaarde buiten deze projectrelaties onderbenut blijft. Duurzame publiek-private samenwerking betreft meerdere relaties in onderlinge samenhang. Maar welke publiek-publieke en publiek-private relaties zijn essentieel voor het ...
PPS: publieke én private waarde

PPS: publieke én private waarde

Bij infrastructuurontwikkeling is publiek-private samenwerking gemeengoed. De overheid stuurt daarbij op het vergroten van publieke meerwaarde door beheersing van kosten en doorlooptijd (efficiëntie) en verbetering van ruimtelijke kwaliteit (effectiviteit). Voor succesvolle samenwerking zal er ook private meerwaarde moeten ontstaan. Dit lijkt logisch, maar in de praktijk blijft deze vaak nog onderbelicht. Dit artikel brengt daarom in kaart waaruit de meerwaarde voor het private belang bestaat en hoe deze kan worden samengebracht met het publieke belang. Bij de ontwikkeling van ...
Reflections from a living smart campus

Reflections from a living smart campus

Universities and their campuses can play important roles in the economic performances of their regions, for example through stimulating high technology entrepreneurship and helping to create new economic growth paths. Furthermore, universities can stimulate societal knowledge exchange to contribute in addressing the grand challenges of the twenty-first century. There has been a recent trend for universities to create new infrastructures for these societal knowledge communities within the campuses, such as co-creatories, living laboratories and experimentoria, attempting to solve emerging ...
Hoe creatief zijn creatieve clusters in Shenzhen?

Hoe creatief zijn creatieve clusters in Shenzhen?

Shenzhen is in 35 jaar bijna uit het niets uitgegroeid tot megastad. Die groei begon als industriestad, maar de laatste jaren is Shenzhen’s ontwikkeling steeds meer gericht op kennis, innovatie en creativiteit. Creatieve clusters zijn onderdeel van die economische en ruimtelijke strategie. Maar hoe creatief zijn die clusters nu eigenlijk echt? Of gaat het toch vooral om winstgevend vastgoed en het aantrekken van toeristen en welgestelde inwoners? Drie voorbeelden van creatieve clusters (OCT Loft, Da Lang Fashion Valley en Dafen) roepen vragen op over de kansen voor kunstenaars en ...
Afwijkplanologie

Afwijkplanologie

Na invoering van de Omgevingswet staan niet langer omgevingsplannen, maar afwijkactiviteiten centraal in de besluitvorming over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het omgevingsplan, als opvolger van onder andere het bestemmingsplan, zal vooral als beheersregeling gaan functioneren. De gemeenteraad is verplicht afwijkactiviteiten hierin op te nemen. Deze afwijkactiviteiten kunnen snel en zonder instemming van de gemeenteraad mogelijk worden gemaakt. Dit resulteert in afwijkplanologie. In de praktijk van de Nederlandse ruimtelijke ordening wordt veel gebruik gemaakt van pragmatische ...
Bestuurders en betekenisgeving bij publieke bouwprojecten

Bestuurders en betekenisgeving bij publieke bouwprojecten

Iedereen kent voorbeelden van publieke bouwprojecten die tot fiasco's hebben geleid. Bestuurders lijken bij deze projecten met lege handen te staan. Toch kunnen zij wel degelijk invloed uitoefenen op de wijze waarop het project begrepen wordt. Welke vormen van betekenisgeving worden in het proces bij grote ruimtelijke projecten toegepast? Een onderzoek onder diverse ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers uit de Nederlandse praktijk geeft inzicht in betekenisgeving bij grote projecten in het publieke domein. Bij publieke bouwprojecten is vaak sprake van negatieve beeldvorming, wat ...
Strijd om de straat in de Amsterdamse Wallen

Strijd om de straat in de Amsterdamse Wallen

Bewoners en anderen veranderen de stad door hun alledaagse gebruik van de publieke ruimte. Stedelijk beleid en planning lopen niet altijd in pas met dat gebruik. In de binnenstad van Amsterdam komt die botsing tot uiting in de strijd om eigenaarschap. Nanke Verloo deed in het kader van het Public Mediation Programma, samen met haar studenten Nikkie Menting, Robin Hooft van Huysduynen, Anna Idzinga, Eva Kieft, Reijer Lomans en Thom van Woerkum, onderzoek naar eigenaarschap in een controversieel gebied: de Wallen. Van wie is de binnenstad van Amsterdam? En welke lessen leren we van de ...
Experimenteren met big data

Experimenteren met big data

Fietsonderzoek is sinds vijf jaar een veel besproken onderwerp binnen de ruimtelijke wetenschap en beleidswereld. Onder druk van duurzaamheidsdoelstellingen, dichtslibbende fietspaden en parkeerproblemen experimenteren steden op verschillende manieren met oplossingen. De manier waarop informatie over de fietser wordt verzameld is ook onderdeel van dit experiment. Dankzij verschillende technologische ontwikkelingen is het mogelijk meer over fietsers en voetgangers te leren. Dit is niet alleen handig voor de gebruiker maar vormt ook een bron van nieuwe informatie voor planners om de ...