Dossier: Omgevingsvisie

Experimenteren met participatie en de Brabantse Omgevingsvisie
Ontwerpend onderzoek onmisbaar voor gebiedsontwikkeling?
Sociologisch onderzoek als startpunt voor participatie
Participatie: discrepantie tussen wet en praktijk?
Omgevingswet als transitieopgave

Omgevingswet als transitieopgave