Fransje Hooimeijer

Author profile
Fransje is universitair hoofddocent bij de afdeling stedenbouw aan de faculteit bouwkunde, TU Delft

Fransje doet onderzoek naar systeemintegratie van technische systemen en ruimtelijk ontwerp. Dit onderzoek wordt gedaan binnen nationale en internationale context en richt zich op het ontwikkelen van methoden van interdisciplinair ontwerpen.