Frank Suurenbroek

Author profile
Frank is lector Bouwtransformatie aan de HvA en trekker van het thema Inclusieve Gebiedsontwikkeling.

Frank Suurenbroek (f.suurenbroek@hva.nl) behaalde een master sociaal-economische geschiedenis aan de VU en een master planologie aan de UvA. In 2006 is hij gepromoveerd op een GIS gestuurd onderzoek naar particuliere stedelijke transformaties.

Frank heeft als senior onderzoeker gewerkt bij de afdeling Research and Development van de Architekten Cie en daarna bij Inbo Architectuur, Stedenbouw en Advies. Ook doceerde hij op verschillende universiteiten, waaronder TU Eindhoven, de Rietveld Academie en Bauhaus Universität in Weimar.