Gideon Spanjar

Author profile
Gideon Spanjar
Gideon is senior onderzoeker bij het onderzoeksprogramma Inclusieve Gebiedsontwikkeling, Speerpunt Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam en redacteur bij Rooilijn.

Gideon (g.spanjar@hva.nl) is als Projectmanager-senior onderzoeker verbonden aan het Centre of Expertise Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam en werkzaam voor de lectoraten Bouwtransformatie en Water in en om de Stad. Zo onderzoekt hij voor Sensing Streetscapes met ontwerpbureaus, hoe eye-tracking technologie ingezet kan worden om veel toegepaste ontwerpoplossingen voor binnenstedelijk bouwen met een menselijk maat te testen. Voor het project Cool Towns werkt hij met Europese gemeentes en regio’s aan het in kaart brengen van hittestress en ontwikkelen van verkoelende ruimtelijke maatregelen. Daarnaast is hij voorzitter van het wetenschappelijk comité. Strategische samenwerkingen vinden, creatieve werksessies organiseren en experimenteel praktijkonderzoek uitvoeren behoren allen tot zijn kerntaken.

Gideon is gepromoveerd aan de universiteit van Essex op het gebied van Urban Ecosystem Services Assessments (UESA) – governance en inrichting van een gezonde en leefbare leefomgeving. Van 2016 tot de zomer 2020 was hij als kwartiermaker belast met het mede opzetten van het thema Inclusieve Gebiedsontwikkeling voor het Centre of Urban Governance and Social Innovation. Daarnaast werkte hij als senior onderzoeker samen met de gemeente Amsterdam aan innovatie van participatietrajecten bij de planvorming van de Ontwikkelbuurten. Ook verkende hij met gemeentelijke lokale projectteams voor de wijken H-buurt en Reigersbos kansen en bouwstenen om de fysieke omgeving en de sociale leefkwaliteit te verbinden en te vergroten.

Op dit moment is Gideon naast de HvA, als associate fellow werkzaam voor Centre for Econics and Ecosystem Management – een onderzoeksinstituut op het gebied van adaptief management van (stedelijke) ecosystemen.