Hans Leeflang

Author profile
Hans is adviseur Ruimtelijke Activering bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Als stedebouwkundige heeft Hans zich kunnen ontwikkelen in het veld van de nationale Ruimtelijke Ordening (bij de toenmalige Rijksplanologische Dienst -RPD-). Daar is hij goed geworden in: (a) het verbinden van de lange termijn (visie) met de korte termijn (actie) en in (b) het werken over de grenzen van overheids diensten heen (interdepartementaal en inter bestuurlijk).

Specialisaties: ruimtelijk ontwerp en analyse/gebiedsgericht werken, strategie, kennis & innovatie