Kim Carlotta von Schönfeld

Author profile
Kim Carlotta von Schönfeld
Kim is promovenda aan de Wageningen Universiteit en onderzoekt sociaal leren in co-creatieve planning

Kim Carlotta von Schönfeld (kim.vonschonfeld@wur.nl) is promovenda aan de Wageningen Universiteit en onderzoekt sociaal leren en innovatie in co-creatieve planning. Kim is geïnteresseerd in leren als drijvende kracht voor zowel verandering als de behouding van de status-quo; in de relaties tussen macht, politiek en participatie (in planning);  politieke economie en politieke ecologie, met name in relatie tot 'degrowth' en 'post-growth' (zie ook 'ontgroei' netwerk Nederland); kritiek op de dualiteit van 'het Globale Zuiden' en 'het Globale Noorden'; en in Latijnsamerika en Europa in het bijzonder. Verder is Kim redacteur van Rooilijn.