Ecosystemen van werk in de stad

6 februari 2021

Bernardina Borra & Gert Urhahn (2020)

Ecosystemen van werk in de stad

Hogeschool Rotterdam/Gemeente Rotterdam, Rotterdam
180 p.
gratis te downloaden via https://www.mensenwerk.city

In deze publicatie komen twee belangrijke actuele opgaven van de stedelijke ontwikkeling samen. Enerzijds de zoektocht naar alternatieve planningsaanpakken, die – in tegenstelling tot de planmatige aanpakken geënt op stadsuitbreiding – beter kunnen omgaan met de uitdagingen van stedelijke inbreiding, ook wel bekend als organische gebiedsontwikkeling of spontane stedenbouw. Anderzijds het vraagstuk van het behouden en uitbreiden van (betaalbare) werkruimte in de stad. Dat onder druk ligt door de marktwerking en toenemende claims op de beperkte ruimte in de stad. In Ecosystemen van werk in de stad; veiligstellen van ruimte voor werk in stedelijke milieus laten de auteurs zien dat de combinatie van deze twee opgaven kansen biedt. Nieuwe planningsaanpakken bieden namelijk ruimte aan nieuwe rollen en actoren die op nieuwe manieren betaalbare werkplekken in de stad creëren, behouden en uitbreiden. Andersom dagen actoren die zo’n nieuwe rol innemen de stedelijke planning uit.

In dit onderzoeksrapport, dat is uitgevoerd in opdracht en samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en de Gemeente Rotterdam, staan die nieuwe rollen binnen de stedelijke economie centraal. Als gevolg van diverse maatschappelijke en economische ontwikkelingen zijn er namelijk naast de traditionele partijen (overheden, ontwikkelaars, corporaties) nieuwe sleutelfiguren op het speelveld verschenen. De auteurs onderscheiden er vier: 1) de regisseurs die vanuit een specifieke doelstelling kaders en randwoorden creëren om zo de ontwikkeling van werkruimte in de stad te stimuleren, 2) de operators die op het schaalniveau van het gebouw(complex) werken en werkruimte creëren voor specifieke doelgroepen, 3) de bewuste investeerders die op het niveau van een gebouw en gebied opereren en eigen en/of vreemd vermogen beschikbaar stellen voor vastgoedprojecten en 4) de wegbereiders met visie en lef die met andere ogen naar de opgave kijken en daarmee de weg plaveien voor een innovatieve aanpak.

Deze vier rollen komen aan de hand van twintig uitvoerig beschreven casestudies aan de orde. Casussen die voornamelijk geselecteerd zijn om te laten zien hoe er op deze plekken al op een vernieuwende manier wordt gewerkt aan het stimuleren en versterken van (betaalbare) werkplekken. Op basis van een analyse van deze casussen beschrijven de auteurs in het laatste hoofdstuk acht aanbevelingen.

Al met al een publicatie die interessant kan zijn voor iedereen die in of aan de stedelijke economie werkt en op zoek is naar inspiratie.

Author profile
Gerben is stadsgeograaf, redacteur bij Rooilijn en schrijft regelmatig over stedelijke vraagstukken op zijn blog Stadslente / Urban Springtime. | Website

Sinds 2017 werkt hij enkele dagen per week als coördinator van het Platform Stad en Wijk. Een samenwerkingsverband van lectoraten van diverse hogescholen die zich door middel van praktijkgericht onderzoek bezighouden met maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk.
Daarnaast werkt hij enkele dagen per week als kennismakelaar in Delft voor de gemeente, de Haagse Hogeschool, hogeschool Inholland en de TU Delft. Daar coördineert hij onder andere het opzetten en begeleiden van Stadslabs. Dit door vragen uit de wijk te koppelen aan studentenonderzoek. Veelal in samenwerking met maatschappelijke partijen én wijkbewoners. Om zo onderzoek, beleid, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden en meer gebruik te maken van elkaars kennis en expertise.

In het verleden was hij werkzaam als onderzoeker bij Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft), als adviseur bij KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing, als sociaal projectleider in de Haagse Schilderswijk en als senior beleidsmedewerker en teamleider bij woningcorporatie Haag Wonen.

In zijn vrije tijd schrijft hij in diverse media en op zijn blog Stadslente over de relatie tussen de geplande en geleefde stad. Met daarbij speciale aandacht voor de manier waarop mensen de openbare ruimte gebruiken. Ook is hij redacteur bij Rooilijn waar hij de rubriek 'recensies en signalementen' coördineert.

Author profile
Gerben is stadsgeograaf, redacteur bij Rooilijn en schrijft regelmatig over stedelijke vraagstukken op zijn blog Stadslente / Urban Springtime. | Website

Sinds 2017 werkt hij enkele dagen per week als coördinator van het Platform Stad en Wijk. Een samenwerkingsverband van lectoraten van diverse hogescholen die zich door middel van praktijkgericht onderzoek bezighouden met maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk.
Daarnaast werkt hij enkele dagen per week als kennismakelaar in Delft voor de gemeente, de Haagse Hogeschool, hogeschool Inholland en de TU Delft. Daar coördineert hij onder andere het opzetten en begeleiden van Stadslabs. Dit door vragen uit de wijk te koppelen aan studentenonderzoek. Veelal in samenwerking met maatschappelijke partijen én wijkbewoners. Om zo onderzoek, beleid, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden en meer gebruik te maken van elkaars kennis en expertise.

In het verleden was hij werkzaam als onderzoeker bij Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft), als adviseur bij KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing, als sociaal projectleider in de Haagse Schilderswijk en als senior beleidsmedewerker en teamleider bij woningcorporatie Haag Wonen.

In zijn vrije tijd schrijft hij in diverse media en op zijn blog Stadslente over de relatie tussen de geplande en geleefde stad. Met daarbij speciale aandacht voor de manier waarop mensen de openbare ruimte gebruiken. Ook is hij redacteur bij Rooilijn waar hij de rubriek 'recensies en signalementen' coördineert.

Artikel gegevens:
Auteur(s):Gerben Helleman

6 februari 2021

Whatsapp

Reageer op deze publicatie

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.