Zonder extra infrastructuur en vervoer slibt ons land dicht

10 maart 2021

Stelling door Mark Harbers (VVD)

De VVD vindt het van belang dat iedereen op een snelle manier op het werk, bij familie of op een andere bestemming kan komen, ongeacht het vervoersmiddel dat men kiest. Dat geldt in, maar ook van en naar de stad en de regio. Daarom wil de VVD de komende jaren investeren in auto-, spoor-, vaar-, én fietswegen. De grootste bereikbaarheidsknelpunten pakken we daarbij het eerste aan. Ook wordt er geïnvesteerd in internationale (trein)verbindingen, zodat voor korte afstandsreizen voor een duurzaam alternatief voor het vliegtuig kan worden gekozen.

Ondanks dat we ook na de coronacrisis vaker thuis zullen werken, zal de drukte de komende jaren toenemen. We hebben te maken met een stijgende bevolkingsgroei. Waar de SP ervoor kiest om te investeren in het openbaar vervoer, ten koste van het asfalt, kiest de VVD er nadrukkelijk voor ook te investeren in onze autowegen. Er zijn immers altijd mensen die afhankelijk zijn van de auto, en ook het vrachtverkeer zal goed moeten kunnen doorstromen om ook in de toekomst goederen op tijd op plaats van bestemming te krijgen. Goederen die ook efficiënt over het water en het spoor kunnen worden vervoerd, verplaatsen we naar die vervoersmodaliteiten, de zogeheten modal shift. Zo vermindert de druk op het wegennet en is er meer ruimte voor goederen die enkel over de weg kunnen worden vervoerd.

Voor de VVD staat daarnaast verkeersveiligheid hoog in het vaandel, iedereen moet immers veilig van A naar B kunnen. Daarom gaan we komende jaren door met het uitvoeren van het strategisch plan verkeersveiligheid, om het aantal verkeersslachtoffers verder te verminderen. Ook verlagen we de boetens voor kleine overtredingen en verhogen we de boetes voor zwaardere overtredingen. Bij herhaalde overtredingen neemt de hoogte van de boete toe. Zo pakken we verkeersovertreders die blijvend de veiligheid in het geding brengen, aan. Ook vinden we het van belang dat buitenlandse verkeersovertreders hun boetes in Nederland betalen. Hier moeten Europese afspraken voor worden gemaakt. De VVD is daarnaast tegen drank- en drugsgebruik achter het stuur. Daarom zetten we in op gevangenisstraffen in plaats van taakstraffen voor deze overtredingen. Voor recidivisten volgt een levenslange rijontzegging.

Ook in het OV moet je je veilig kunnen voelen. Daarom vergroten we de sociale veiligheid door bijvoorbeeld meer camerabewaking en het dichtlaten van de toegangspoortjes op meer treinstations. Reizigers die zich ernstig misdragen, krijgen een permanent OV-verbod. Ook de boete voor zwartrijden wordt wat ons betreft verhoogd.

Verder zet de VVD in op Mobility as a Service (Maas) waarbij de wensen van de reiziger centraal staan. Via een app kun je je reis met bijvoorbeeld een deelauto, deelfiets, de tram of taxi plannen, boeken en betalen. Ook investeren we in multimodale overstappunten, waar verschillende vervoersstromen bij elkaar komen en zorgen we voor een goede toegankelijkheid van openbaar vervoer en overige vervoersvoorzieningen zoals de belbus en regiotaxi.

Met bovenstaande, maar ook andere investeringen en maatregelen wil de VVD ervoor zorgen Nederland voor iedereen op een veilige manier bereikbaar te houden.

Author profile
Mark is Tweede Kamerlid voor de VVD en was in 2017 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Mark Harbers werkte hij als communicatieadviseur, als politiek assistent van minister Zalm en als wethouder in Rotterdam voor de VVD. Daarna werd hij Kamerlid en was in 2017 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Author profile
Cem is Tweede Kamerlid voor de SP en is woordvoerder Infrastructuur en Verkeer en Milieu

Eerder was Cem onder andere bestuurder en onderhandelaar van de FNV.

Cem Laçin (SP) reageert

Voor de SP is mobiliteit een wezenlijk onderdeel van de leefbaarheid en verbinding tussen verschillende delen van ons land en internationaal. De SP staat voor duurzaam collectief vervoer, waarbij het investeren in openbaar vervoer voorop staat. Onder VVD-bewind heeft de marktwerking in het stad- en streekvervoer alle ruimte gehad, waardoor veel buslijnen zijn opgeheven en steeds meer mensen zonder OV-verbinding zijn komen te zitten. Die mensen worden de auto ingejaagd, wat jaarlijks tot meer files leidt. Het openbaar vervoer is van nationaal belang en moet wat betreft de SP terug in publieke handen. Iedereen in Nederland moet gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, dan laten mensen de auto vaker staan wat leidt tot minder files en minder uitstoot. De VVD heeft er eigenhandig voor gezorgd dat files steeds langer maar ook breder worden, door lukraak snelwegen te verbreden. Dat is niet de oplossing, maar vergroot het probleem alleen maar. Dat deze partij daar ook nog eens heel veel natuur en bomen voor opoffert vindt de SP schandalig. Het beleid moet er op gericht zijn om mensen te stimuleren meer gebruik te maken van het OV en meer te fietsen. De VVD staat voor uitstoot en files, de SP voor collectief duurzaam vervoer en een schone leefomgeving.

Op internationaal vlak zet de SP in op meer internationale spoorverbindingen, te beginnen met bestemming binnen 750 km. Er gaan (voor Corona) dagelijks honderden vluchten naar Londen, Parijs, Brussel, Frankfurt en Berlijn. Bestemmingen die allemaal goed te bereiken zijn met de trein. Door deze vluchten af te bouwen, is er minder uitstoot van CO2 en ultrafijnstof. Ook hebben omwonenden van luchthavens minder overlast. Lelystad Airport gaat niet open voor commerciële vluchten en Schiphol wordt kleiner. Werknemers op Schiphol krijgen hierdoor een minder hoge werkdruk en zij verdienen daarnaast ook meer zekerheid en een leefbaar loon van minimaal € 14,- per uur. Ook wil de SP investeren in de NS om sneller internationale verbindingen op te kunnen zetten.

Het goederenvervoer gaat bij de SP zoveel mogelijk over onze waterwegen en het spoor, minder vrachtwagens is duurzamer en leidt tot minder files. De SP wil daarom naast het spoor ook investeren in de binnenvaart en het toekomstbestendig maken van de vloot. De schippers hebben het door de VVD de afgelopen jaren steeds moelijker gekregen en zijn enorm in de knel gekomen. Door de problemen van de schippers weg te nemen en meer gebruik te maken van onze prachtige waterwegen zorgt de SP ervoor dat schippers weer kunnen leven in plaats van overleven en staan er minder weggebruikers in de file. Bij het goederenvervoer over het spoor worden veiligheidsnormen voor gevaarlijke stoffen altijd nageleefd en zoekt de SP naar oplossingen voor mensen die met geluidsoverlast of trillingen te maken hebben.

Author profile
Mark is Tweede Kamerlid voor de VVD en was in 2017 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Mark Harbers werkte hij als communicatieadviseur, als politiek assistent van minister Zalm en als wethouder in Rotterdam voor de VVD. Daarna werd hij Kamerlid en was in 2017 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Author profile
Cem is Tweede Kamerlid voor de SP en is woordvoerder Infrastructuur en Verkeer en Milieu

Eerder was Cem onder andere bestuurder en onderhandelaar van de FNV.

Stelling gegevens:

10 maart 2021

De tekst en tabellen in deze bijdrage zijn gepubliceerd onder een CC BY-NC-ND licentie. Voor hergebruik van foto’s en illustraties dient u contact op te nemen met Rooilijn.
Whatsapp

Reageer op deze stelling

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.