Energie & Ruimte

19 oktober 2018

Dirk Sijmons (2017)

Energie & Ruimte

Vereniging Deltametropool, Rotterdam
140 p.
ISBN 978-90-76630-21-2
€ 29,50

Hoeveel ruimte vraagt het duurzaam opwekken van onze energie? Wat betekent dat voor onze steden en ons landschap op het gebied van (her)inrichting en aangepast bodemgebruik? Wat zijn bijvoorbeeld de ruimtelijke consequenties als we dertig procent energie willen besparen in de gebouwde omgeving? Deze en andere vragen worden in deze verkenning nader uitgewerkt. Daarbij is men uitgegaan van twee principiële keuzes: zo min mogelijke ruimtelijke impact op land en een zo goed mogelijke combinatie van energie- met andere opgaven. Het resultaat is dat voor het eerst de ruimtelijke impact van de energietransitie in beeld is gebracht. Dat levert kaarten op van Nederland met inzicht in (potentiële) locaties voor geothermie, koolstofdioxide opslag, mestvergisting, omgevingswarmte, windenergie, zonne-energie en restwarmtebronnen. Daarnaast wordt via een essay en ontwerpend onderzoek inzicht gegeven in de ruimtelijke kansen en overwegingen bij het opwekken van nieuwe energiebronnen en worden diverse besparingsmogelijkheden besproken (in de fossiele opwekkingsketen wordt van alle opgewekte energie slechts 12-20% in zinvolle arbeid omgezet!). Tezamen zorgt dit voor een landelijk overzicht en een to-do-lijst richting 2050.

De publicatie is ook gratis te downloaden via de website van Vereniging Deltametropool en de vervolgstudie op de website van NRG lab.

Kaart van het Nationaal Perspectief uit Energie & Ruimte

Author profile
Gerben is stadsgeograaf, doet onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte en schrijft regelmatig over stedelijke vraagstukken op zijn blog Stadslente / Urban Springtime.

Gerben doet onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte, waaronder de manier waarop kinderen deze gebruiken en ervaren. Dit doet hij bij het lectoraat 'Gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving' van De Haagse Hogeschool.

In het verleden was hij werkzaam als onderzoeker bij Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft), als adviseur bij KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing, als coördinator van Platform Stad en Wijk en als sociaal projectleider in de Haagse Schilderswijk, en als senior beleidsmedewerker en teamleider bij woningcorporatie Haag Wonen.

In zijn vrije tijd schrijft hij in diverse media en op zijn blog Stadslente over de relatie tussen de geplande en geleefde stad. Met daarbij speciale aandacht voor de manier waarop mensen de openbare ruimte gebruiken. Ook is hij redacteur bij Rooilijn waar hij meerdere jaren de rubrieken 'recensies en signalementen' en 'columns' coördineerde.

Author profile
Gerben is stadsgeograaf, doet onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte en schrijft regelmatig over stedelijke vraagstukken op zijn blog Stadslente / Urban Springtime.

Gerben doet onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte, waaronder de manier waarop kinderen deze gebruiken en ervaren. Dit doet hij bij het lectoraat 'Gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving' van De Haagse Hogeschool.

In het verleden was hij werkzaam als onderzoeker bij Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft), als adviseur bij KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing, als coördinator van Platform Stad en Wijk en als sociaal projectleider in de Haagse Schilderswijk, en als senior beleidsmedewerker en teamleider bij woningcorporatie Haag Wonen.

In zijn vrije tijd schrijft hij in diverse media en op zijn blog Stadslente over de relatie tussen de geplande en geleefde stad. Met daarbij speciale aandacht voor de manier waarop mensen de openbare ruimte gebruiken. Ook is hij redacteur bij Rooilijn waar hij meerdere jaren de rubrieken 'recensies en signalementen' en 'columns' coördineerde.

Signalement gegevens:
Auteur(s):Gerben Helleman

19 oktober 2018

De tekst en tabellen in deze bijdrage zijn gepubliceerd onder een CC BY-NC-ND licentie. Voor hergebruik van foto’s en illustraties dient u contact op te nemen met Rooilijn.
Whatsapp

Reageer op deze publicatie

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.